ONE BRAIN

KINEZIOLÓGIA účinná metóda 21. storočia

Profesionalita, odbornost, dovernost garantovane Všetky informácie potrebné ku práci s človekom sa získavajú priamo od neho resp. z jeho mozgu. Využíva sa pritom metóda testovania svalov /biofeedback/, kedy negatívna emócia sval zoslabí, kým pozitívna ho spevní. Mozgu - nášmu biologickému počítaču môžeme zadať otázku, a odpoveď typu ÁNO/NIE dostaneme v podobe zmeny svalového napätia.

Stres, pracovné preťaženie, bolesť, strach, smútok, hnev...nepriaznivo ovplyvňujú naše fyzické a psychické zdravie. Človek pri riešení situácií začína strácať schopnosť logického uvažovania a nadhľadu, jeho rozhodnutia sú chaotické a chýba im kreativita. V práci aj doma dookola opakuje staré, deštrukčné a neproduktívne reakcie.

Použitím techník ONE BRAIN je možné uvoľniť stres, a tým napomôcť organizmu k jeho sebaozdravovaniu a regenerácii. Môže tak dôjsť k zmierneniu až odstráneniu rôznych druhov strachu, úzkosti, depresie, komplexov. Metóda sa využíva aj k náprave porúch učenia /dyslexia, dysgrafia/, je veľmi účinná pri psychosomatických ťažkostiach (nespavosť, vysoký tlak, bolesti hlavy, chrbta, žalúdočné ťažkosti, mentálna anorexia, pomočovanie, ženské problémy, psychicky podmienená neplodnosť, zajakavosť...).

Je potrebné zdôrazniť, že kineziológia nie je druhom liečenia a nenahrádza lekársku starostlivosť. Jej základom je objavenie a uvoľnenie negatívnej emócie z minulosti, lebo táto na podvedomej úrovni ovplyvňuje a zasahuje do nášho súčasného správania a prežívania. Za pomoci skúseného kineziológa si klient vybaví negatívnu udalosť, uvoľní sa emocionálna bolesť viazaná na túto udalosť, a v prítomnosti, /už bez emocionálnej záťaže/ racionálne zhodnotí svoje nové možnosti správania.

Na nastolenie energetickej rovnováhy v organizme sa používajú korekcie pozostávajúceho z dychových cvičení, masáže akupresúrnych bodov, pôsobenia svetla a farieb, cvikov na koordináciu mozgových hemisfér...

Niektoré problémy je možné odstrániť už po 2-3 sedeniach, iné si vyžadujú viac sedení. Je to ako keď šúpeme cibuľu. Niekedy trvá, než sa dostaneme k jadru. Vždy sa odkryje len to, čo sme pripravení pochopiť a spracovať. Na rozdiel od iných metód sa tu nepracuje pri zmenenom stave vedomia, ale za stavu plnej bdelosti, a vďaka svalovému testu je podstatne rýchlejšie odhalená príčina problému než pri iných metódach.

Kineziológia je - čo do času a uskutočnených zmien - jednou z najefektívnejších metód. Je to podobné, ako keď vyberiete základnú kocku z postavenej veže, a veža sa razom rozpadne.
Aj taká môže byť intenzita okamžitého uvoľnenia!