Alterna

Rozumieme vašej duši a reči tela!

Na konzultácie je nutné telefonicky sa objednať na tel.:

Teší sa na Vás PhDr. Vanda Adamkovičová,

Tranovského 9, 031 01 Liptovský Mikuláš