EFT – cesta emocionálnej slobody

Výcvik v EFT som absolvovala v r 2011, a veľmi rada tieto techniky /rýchle pohyby očí, farebná terapia, práca s telom/ využívam pri akútnych stavoch úzkosti, afektívnych poruchách nálad, náhlej psychosomatickej bolesti...Pri ľahších stavoch je efekt uvoľnenia okamžitý!!!

No a keď sú korene problému hlbšie, prechádzame na techniky kineziológie.